Podaci o tvrtki

JMK d.o.o.
Badalićeva 18, Zagreb
OIB:80664278062
MBS: 081066779
IBAN: HR0824020061100808070
Osnivači/članovi društva: Kristina Fontana Dujmić, direktor
Temeljni kapital: 80.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
JMK d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu, društvo sa ograničenom odgovornošću,
upisano je u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod rednim brojem Tt-16/41693-5